//BÌNH HÀN QUỐC
 • Giảm giá! Bình trụ Hàn QuốcBình trụ 73 lít

  Bình trụ Hàn mã số 1 ( 73L )

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  12.000.000 11.000.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 1
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 73 Lít - Cao 80cm - Miệng 34,5cm - Rộng 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc 17 25 lít

  Bình trụ hàn mã số 17 (25,3L)

  2.900.000 2.650.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 17
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 25,3 Lít - Cao 58cm - Miệng 23,2cm - Rộng 25,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn quốc trụBình trụ hàn quốc 38 lít

  Bình trụ Hàn mã số 18 (38L)

  3.900.000 3.400.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 18
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 38 Lít - Cao 81,5cm - Miệng 23,2cm - Rộng 24,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn quốc trụBình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 19 (44,5L)

  4.900.000 4.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 19
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 44,5 Lít - Cao 100cm - Miệng 23,2cm - Rộng 24,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 20 20litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 20 (20L)

  1.800.000 1.550.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 20
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 20 Lít - Cao 82cm - Miệng 16,3cm - Rộng 18,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! korea han quoc binhBình trụ hàn quốc mã 73

  Bình trụ Hàn mã số 22 (25L)

  2.200.000 1.850.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 22
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 25 Lít - Cao 110,5cm - Miệng 16,3cm - Rộng 18,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! korea han quoc binhBình trụ hàn quốc mã 111 1,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 23 (30L)

  2.800.000 2.450.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 23
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 30 Lít - Cao 130,5cm - Miệng 16,3cm - Rộng 18,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! korea han quoc binhBình trụ hàn 119 3 lít

  Bình trụ Hàn mã số 24 (16,5L)

  1.700.000 1.450.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 24
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 16,5 Lít - Cao 110,5cm - Miệng 12,5cm - Rộng 14,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn quốc trụBình trụ hàn quốc mã 25

  Bình trụ Hàn mã số 25 (63L)

  9.500.000 8.200.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 25
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 63 Lít - Cao 93cm - Miệng 28,5cm - Rộng 30,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc mã 28

  Bình trụ Hàn mã số 28 (27,5L)

  4.900.000 4.600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 28
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 27,5 Lít - Cao 47cm - Miệng 28,5cm - Rộng 30,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc mã 29

  Bình trụ Hàn mã số 29 (56L)

  9.400.000 8.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 29
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 56 Lít - Cao 70cm - Miệng 34,5cm - Rộng 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã số 2 30lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 2

  Bình sâm Hàn mã số 2 (30L)

  3.300.000 2.850.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 2
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 30 Lít - Cao 70cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc 30lit có vòi mã số 2Bình sâm hàn quốc mã 5 có vòi

  Bình sâm Hàn mã số 2 (30L) có vòi

  3.600.000 3.050.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 2 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 30 Lít - Cao 70cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 3 25lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 4

  Bình sâm Hàn mã số 3 (25L)

  2.900.000 2.550.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 3
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 25 Lít - Cao 67cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 35cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 3 25lit có vòiBình sâm hàn quốc mã 7 10,5 lít

  Bình sâm hàn mã số 3 (25L) có vòi

  3.100.000 2.750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 3 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 25 Lít - Cao 67cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 35cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã số 4 22lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 7

  Bình sâm Hàn mã số 4 (22L)

  2.800.000 2.300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 4
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 22 Lít - Cao 61cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 31cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã số 4 22lit có vòiBình sâm hàn quốc mã 4 có vòi

  Bình sâm Hàn mã số 4 (22L) có vòi

  2.900.000 2.500.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 4 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 22 Lít - Cao 61cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 31cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã số 5 18lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 8

  Bình sâm Hàn mã số 5 (18L)

  2.400.000 2.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 5
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 18 Lít - Cao 57cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 30cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã số 5 18lit có vòiBình sâm hàn quốc mã 5 có vòi

  Bình sâm Hàn mã số 5 (18L) có vòi

  2.500.000 2.300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 5 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 18 Lít - Cao 57cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 30cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn mã số 6 13,2lBình sâm hàn quốc mã 6

  Bình sâm Hàn mã số 6 (13L)

  1.600.000 1.300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 6
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 54cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 25,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 6 13,2lit có vòiBình sâm hàn quốc mã 6 13,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 6 (13L) có vòi

  1.700.000 1.400.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 6 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 54cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 25,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 7 10,5lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 7

  Bình sâm Hàn mã số 7 (10,5L)

  1.500.000 1.150.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 7
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 10,5 Lít - Cao 47cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 23,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình sâm hàn quốc 10,5lBình sâm hàn quốc mã 7 10,5 lít
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 7 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 10,5 Lít - Cao 47cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 23,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 8 8,5lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 8

  Bình sâm Hàn mã số 8 (8,5L)

  1.200.000 1.050.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 8
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 45cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 21,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã số 8 8 lít có vòiBình sâm hàn quốc mã 8 8,5 lít

  Bình sâm Hàn mã 8 (8,5L) có vòi

  1.400.000 1.200.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 8 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 45cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 21,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 9 14litBình sâm hàn quốc mã 9 14 lít

  Bình sâm Hàn mã số 9 (14L)

  1.100.000 1.000.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 9
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 14 Lít - Cao 70cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 20cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã 10-10 lítBình sâm hàn quốc mã 10 10 lít

  Bình sâm Hàn mã số 10 (10L)

  1.100.000 950.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 10
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 10 Lít - Cao 60cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 17,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu cao cấp mã 11 7litBình sâm hàn quốc mã 11 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 11 (7L)

  1.000.000 860.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 11
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 50cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 17,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 12 7litBình sâm hàn quốc mã 12 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 12 (7L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 12
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 55cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! mã 13 6 lít sâm hàn quốcBình mã 13 6 lít han quoc

  Bình sâm Hàn mã số 13 (6L)

  890.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 48,5cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 14 sâmBình hàn quốc mã số 14 15 lít

  Bình sâm Hàn mã số 14 (15L)

  1.100.000 990.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 14
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 15 Lít - Cao 59,5cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 24,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 15 13litBình sâm ngâm rượu hàn quốc mã 15

  Bình sâm Hàn mã số 15 (13L)

  1.100.000 970.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 15
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 57cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 25,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 16Bình ngâm rượu hàn quốc hình sâm 16

  Bình sâm Hàn mã số 16 (13L)

  1.100.000 980.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 16
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 56cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 24,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn quốc 41 litBình mã 26 hình sâm

  Bình sâm Hàn mã số 26 (41L)

  4.500.000 3.900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 26
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 41 Lít - Cao 90cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 34,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 26 41lit có vòiBình sâm ngâm rượu hàn quốc có vòi 26

  Bình sâm Hàn mã số 26 (41L) có vòi

  4.900.000 4.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 26 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 41 Lít - Cao 90cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 34,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn quốc mã số 9 12 lít

  Bình sâm Hàn mã số 9 (12L)

  1.000.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 9
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 12 Lít - Cao 63,5cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 20,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 10 9litBình sâm hàn mã 10 9 lít đẹp

  Bình sâm Hàn mã số 10 (9L)

  950.000 750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 10
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 9 Lít - Cao 51,5cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 18,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 13 7litBình sâm ngâm rượu mã 13

  Bình sâm Hàn mã số 13 (7L)

  820.000 730.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 47cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 20,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 14 6litbình trụ hàn quốc mã 97

  Bình trụ Hàn mã số 14 (6L)

  750.000 600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 14
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 76cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 17 4,5litBình ngâm rượu hình sâm 17

  Bình sâm Hàn mã số 17 (4,5L)

  500.000 420.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 17
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,5 Lít - Cao 42cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã 18 hàn quốcBình ngâm rượu thủy tinh sâm 18

  Bình sâm Hàn mã số 18 (3,5L)

  430.000 380.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 18
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,5 Lít - Cao 35cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 19 thể tích 3,5litBình sâm hàn quốc mã 20

  Bình sâm Hàn mã số 19 (3,5L)

  420.000 370.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 19
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,5 Lít - Cao 42cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 13,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 20 2litBình ngâm rượu hàn quốc mã 19

  Bình sâm Hàn mã số 20 (2,5L)

  400.000 330.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 20
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 35,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 12,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 21 2,5litBình hàn quốc ngâm rượu ok

  Bình trụ Hàn mã số 21 (2,5L)

  400.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 21
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 46cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 9,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 22 thể tích 2litBình trụ hàn quốc mã 61

  Bình trụ Hàn mã số 22 (2L)

  360.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 22
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2 Lít - Cao 36,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 9,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 23 3,4litBình sâm hàn quốc mã 23

  Bình sâm Hàn mã số 23 (3,4L)

  450.000 390.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 23
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,4 Lít - Cao 51cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 24 sâmBình sâm hàn quốc mã 24

  Bình sâm Hàn mã số 24 (5L)

  520.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 24
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 61cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 25Bình sâm hàn quốc mã 68

  Bình sâm Hàn mã số 25 (6,5L)

  620.000 530.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 25
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 75cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 16,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Trụ hàn quốc mã 26Bình trụ hàn mã 143 4 lít

  Bình trụ Hàn mã số 26 (2,4L)

  400.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 26
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,4 Lít - Cao 36,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 10,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 27 2,5litBình hàn quốc mã 27 ngâm sâm

  Bình sâm Hàn mã số 27 (2,5L)

  400.000 330.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 27
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 40cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 28 2litBình sâm hàn quốc mã 28

  Bình sâm Hàn mã số 28 (2L)

  320.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 28
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2 Lít - Cao 31,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã 29 hàn quốcBình sâm hàn quốc mã 29

  Bình sâm Hàn mã số 29 (0,6L)

  210.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 29
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,6 Lít - Cao 29cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 9,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm sâm hàn quốc mã 30Binh sam han quoc ma 30

  Bình sâm Hàn mã số 30 (0,5L)

  210.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 30
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,5 Lít - Cao 26cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 9,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 31Bình ngâm rượu hàn quốc mã 32

  Bình sâm Hàn mã số 31 (0,8L)

  220.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 31
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,9 Lít - Cao 29cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 8,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 32binh sam han quoc ma 31 dep

  Bình sâm Hàn mã số 32 (0,6L)

  220.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 32
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,6 Lít - Cao 26,5cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 8,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 33 2litBình sâm hàn quốc mã số 33

  Bình sâm Hàn mã số 33 (2L)

  360.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 32
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2 Lít - Cao 37cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 11,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã trụ 34Bình trụ hàn quốc mã 34

  Bình trụ Hàn mã số 34 (4L)

  460.000 400.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 34
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4 Lít - Cao 61cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 10,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 35Bình trụ hàn quốc 3 lít

  Bình trụ Hàn mã số 35 (2,5L)

  400.000 340.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 35
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 56cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng 9,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 36 2lit trụBình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 36 (2L)

  360.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 36
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2 Lít - Cao 45cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng 8,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 37 1,7litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 37 (1,8L)

  330.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 37
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,8 Lít - Cao 39cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng 9,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 38 1,2litBình sâm hàn quốc mã 38 1,2 lít

  Bình sâm Hàn mã số 38 (1,2L)

  360.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 38
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,2 Lít - Cao 29cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng lớn nhất 11,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 39 3litBình sâm hàn quốc đẹp 2,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 39 (2,5L)

  520.000 460.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 39
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 41cm - Miệng 8,2cm - Chiều rộng lớn nhất 15,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc ngâm rượu mã 40 5litBình sâm hàn quốc đẹp 5l

  Bình sâm Hàn mã số 40 (5L)

  600.000 530.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 40
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 41,5cm - Miệng 8,2cm - Chiều rộng lớn nhất 20,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 41 3litBình sâm hàn quốc đẹp 3l

  Bình sâm Hàn mã số 41 (3L)

  500.000 460.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 41
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3 Lít - Cao 41cm - Miệng 8,2cm - Chiều rộng lớn nhất 16,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 42 12litBình hàn quốc ngâm rượu ok

  Bình trụ Hàn mã số 42 (12L)

  1.100.000 930.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 42
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 12 Lít - Cao 85cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 43 8,5litBình trụ hàn quốc ngâm rượu 12

  Bình trụ Hàn mã số 43 (8,5L)

  850.000 750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 43
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 61cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 44 11litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 44 (11L)

  1.000.000 880.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 44
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 11 Lít - Cao 76,5cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 45 6,5lit trụBình trụ hàn quốc mã 73

  Bình trụ Hàn mã số 45 (6,5L)

  750.000 660.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 45
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 89,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 46 4,5litBình trụ hàn quốc 4,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 46 (4,5L)

  530.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 46
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,5 Lít - Cao 61cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 47 4litBình trụ hàn quốc 4 lít

  Bình trụ Hàn mã số 47 (4L)

  500.000 430.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 47
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4 Lít - Cao 66,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 9,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 48 3litBình trụ hàn quốc 3 lít

  Bình trụ Hàn mã số 48 (3L)

  460.000 390.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 48
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3 Lít - Cao 56cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 10cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! mã 56 trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc 5,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 56 (5,5L)

  600.000 520.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 56
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,5 Lít - Cao 41cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 57 3litBình sâm hàn quốc mã 89

  Bình sâm Hàn mã số 57 (3L)

  500.000 420.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 57
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3 Lít - Cao 43cm - Miệng 8,6cm - Chiều rộng lớn nhất 16,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 58 4,5litBình ngâm rượu thủy tinh hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 58 (4,5L)

  520.000 450.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 58
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,5 Lít - Cao 51cm - Miệng 8,6cm - Chiều rộng lớn nhất 18,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 60Bình sâm hàn quốc mã 60

  Bình sâm Hàn mã số 60 (1,5L)

  380.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 60
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 36cm - Miệng 6,7cm - Chiều rộng 13,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 61 1,5litBình trụ hàn quốc mã 61

  Bình trụ Hàn mã số 61 (1,5L)

  350.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 61
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 37,5cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 63Bình sâm hàn quốc đẹp đẽ

  Bình sâm Hàn mã số 63 (2,4L)

  400.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 63
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,4 Lít - Cao 37cm - Miệng 9,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc mã 29

  Bình trụ Hàn mã số 27 (43L)

  6.200.000 5.500.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 27
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 43 Lít - Cao 54cm - Miệng 34,5cm - Rộng 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 64Bình sâm hàn quốc chất lượng

  Bình sâm Hàn mã số 64 (1,8L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 64
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,8 Lít - Cao 35cm - Miệng 9cm - Chiều rộng lớn nhất 14cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 65 1,7litBình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 65 (1,7L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 65
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,7 Lít - Cao 45cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 68 11,5litBình sâm hàn quốc mã 68

  Bình sâm Hàn mã số 68 (11,5L)

  1.300.000 1.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 68
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 11,5 Lít - Cao 92,5cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 20,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 69 1litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 69 (1L)

  300.000 240.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 69
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 31cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 70 1,9litBình trụ hàn quốc mã 70

  Bình trụ Hàn mã số 70 (1,9L)

  400.000 310.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 70
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,9 Lít - Cao 51cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 71 5litBình sâm hàn quốc mã 71

  Bình sâm Hàn mã số 71 (5L)

  500.000 440.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 71
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 46cm - Miệng 9,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 72 3litBình sâm hàn mã 71

  Bình sâm Hàn mã số 72 (3L)

  450.000 380.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 72
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3 Lít - Cao 37,5cm - Miệng 9cm - Chiều rộng lớn nhất 13,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 73Bình trụ hàn quốc mã 73

  Bình trụ Hàn mã số 73 (2,1L)

  400.000 350.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 73
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,1 Lít - Cao 57,5cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 74 4litBình sâm hàn quốc mã 74

  Bình sâm Hàn mã số 74 (4L)

  500.000 460.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 74
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4 Lít - Cao 69cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã 75 hàn quốc bìnhBình sâm hàn quốc mã 75

  Bình sâm Hàn mã số 75 (3L)

  480.000 420.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 75
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3 Lít - Cao 59cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 12,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 76Bình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 76 (0,8L)

  300.000 265.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 76
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,8 Lít - Cao 33cm - Miệng 5cm - Chiều rộng 7,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 77bình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 77 (1,4L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 77
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,4 Lít - Cao 36cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 78 1litBình sâm hàn quốc mã 90

  Bình sâm Hàn mã số 78 (1L)

  320.000 270.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 78
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 33cm - Miệng 5,2cm - Chiều rộng lớn nhất 11,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 80 8,5lit không vòi

  Bình sâm Hàn mã số 80 (8,5L)

  920.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 80
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 40cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 22,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 80 8,5lit có vòibình thủy tinh hàn quốc mã 80 có vòi
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 80 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 40cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 22,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 81 9,5litBình thủy tinh hàn quốc mã 81

  Bình trụ Hàn mã số 81 (9,5L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 81
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 9,5 Lít - Cao 101cm - Miệng 11cm - Chiều rộng 12,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốc mã 82 7,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 82 (7,5L)

  800.000 730.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 82
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7,5 Lít - Cao 80cm - Miệng 11cm - Chiều rộng 12,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 83 21litBình thủy tinh hàn quốc mã 83 21 lít

  Bình trụ Hàn mã số 83 (21L)

  2.600.000 2.200.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 83
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 21 Lít - Cao 49,5cm - Miệng 23,2cm - Chiều rộng 26,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết

BÌNH NGÂM RƯỢU HÀN QUỐC YONGCHEON

Bình thủy tinh Hàn Quốc cao cấp thương hiệu YONGCHEON với hơn 160 mẫu bình . Cam kết nhập khẩu 100% Hàn Quốc giao hàng toàn quốc

👉BÌNH HÀN QUỐC CÓ VÒI

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC DƯỚI 2 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC 2-5 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC 5-10 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC 10-20 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC 20-30 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC 30-50 LÍT

Bấm xem

👉BÌNH HÀN QUỐC TRÊN 50 LÍT

Bấm xem

Cam kết sản phẩm trên trang đúng với sản phẩm khi giao tới tay khách hàng, giá tốt nhất thị trường. Quý khách chỉ cần gọi điện thoại và đọc mã bình chúng tôi sẽ chuyển hàng tới tận tay quý khách.

™YONGCHEON là sản phẩm vỏ bình thủy tinh đa dụng của người Hàn Quốc tại đất nước của họ. Từ 10 năm gần đây thương hiệu YONGCHEON du nhập dần dần vào mảnh đất Việt Nam và thương hiệu bình ngâm rượu YONGCHEON Hàn Quốc đang chiếm dần dần cảm tình của người Việt hơn cả vì thiết kế đẹp mắt đa dạng mẫu mã kích cỡ bình thủy tinh ngâm rượu. Đặc điểm nổi bật của bình Hàn Quốc khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên đó là: Sang trọng, đẹp mắt, an toàn khi sử dụng, đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất liệu thủy tinh cao cấp giúp phóng to kích thước đồ ngâm bên trong bình nếu so với các mẫu bình của thương hiệu khác.

👉 BẢNG GIÁ BÌNH TRỤ HÀN QUỐC ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BẢNG GIÁ BÌNH BẦU HÀN QUỐC ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BẢNG GIÁ BÌNH HÀN QUỐC CAO TRÊN 90cm ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BẢNG GIÁ BÌNH HÀN QUỐC CAO 60cm-90cm ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BẢNG GIÁ BÌNH HÀN QUỐC CAO 20cm-60cm ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BẢNG GIÁ BÌNH HÀN QUỐC CAO DƯỚI 20cm ➡️ Bấm xem tại đây

BÌNH CÓ VÒI HÀN QUỐC

Bình thủy tinh ngâm rượu Hàn Quốc có vòi kiểu dáng sang trọng đẹp mắt đủ kích thước mẫu mã từ 5,5 lít đến 41 lít thuận tiện trong việc sử dụng.

BÌNH DƯỚI 2 LÍT HÀN QUỐC

Bình ngâm rượu thủy tinh Hàn Quốc dưới 2 lít bao gồm những mẫu có kích thước nhỏ nhỏ xinh xinh với 37 mẫu bình nhỏ lít đủ mẫu mã kiểu dáng

BÌNH 2 LÍT ĐẾN 5 LÍT HÀN QUỐC

Vỏ bình đựng rượu Hàn Quốc cao cấp từ 2 lít đến 5 lít với 50 mẫu bình Hàn Quốc cao cấp khác nhau đảm bảo chính hãng nhập khẩu 100% Hàn Quốc

BÌNH 5 LÍT ĐẾN 10 LÍT HÀN QUỐC

Bình ngâm rượu Hàn Quốc từ 5 lít đến 10 lít phân khúc đa số người tiêu dùng ưa chuộng với 27 mẫu bình thủy tinh cao cấp Hàn Quốc phù hợp ngâm sâm nấm đông trùng hạ thảo…

BÌNH 10 LÍT ĐẾN 20 LÍT HÀN QUỐC

Bình thủy tinh Hàn Quốc từ 10 lít đến 20 lít đẳng cấp với 31 mẫu bình khác nhau nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

BÌNH 20 LÍT ĐẾN 30 LÍT HÀN QUỐC

Bình Hàn Quốc từ 20 lít đến 30 lít chính hãng YONGCHEON với 14 mẫu bình được ưa chuộng được bày bán chính hãng tại showroom Nhật Đình.

BÌNH 30 LÍT ĐẾN 50 LÍT HÀN QUỐC

Mẫu bình ngâm rượu Hàn Quốc từ 30 lít đến 50 lít cao cấp chính hãng thương hiệu YONGCHEON Hàn Quốc là thương hiệu được đa số người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng.

BÌNH TRÊN 50 LÍT HÀN QUỐC

Mẫu bình thủy tinh trên 50 lít cỡ to lớn độc quyền chỉ có bình Hàn Quốc YONGCHEON mới có với 3 mẫu là 56 lít 63 lít 73 lít.

Tại sao bình ngâm rượu Hàn Quốc được ưa chuộng?

 • Hiện nay tâm lý đa số người Việt thường chọn mua những chiếc bình ngâm rượu giá rẻ, độ dày cao dễ tìm mua và những chiếc bình Trung Quốc là lựa chọn tối ưu tuy nhiên những chiếc bình thủy tinh Trung Quốc không đảm bảo an toàn khi sử dụng đặc biệt là ngâm rượu bởi bên trong thường có chì khi ngâm với rượu rượu có tính trung hòa sẽ làm bình tiết ra chì sử dụng ít không sao sử dụng nhiều và liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì sao bình ngâm rượu Trung Quốc lại có chì bởi trong việc chế tác bình thủy tinh chai lọ thì chì có tính kết dính cao do đó việc những chiếc bình Trung Quốc dày là vậy.
 • Những chiếc bình thủy tinh Hàn Quốc không có chì là những chiếc bình thủy tinh ngâm rượu được cả thế giới tin dùng đã được xuất hiện tại những thị trường khó tính nhất như: Mỹ, Canada…
 • Chất liệu thủy tinh của bình Hàn Quốc là cao cấp phóng to đồ ngâm bên trong, phần nhũ mạ vàng không bị bong tróc, vòi đảm bảo an toàn 100%
 • Những chiếc bình Hàn Quốc có độ tương phản cao hơn so với những chiếc bình loại khác bởi độ dày tiêu chuẩn của thủy tinh Hàn Quốc không dày cũng không mỏng đảm bảo thủy tinh không giòn
 • Đa dạng mẫu mã kích thước chủng loại với hơn 150 mẫu bình ngâm rượu Hàn Quốc các loại.
 • Sang trọng đẹp mắt phù hợp ngâm các loại đồ ngâm hay thảo dược quý hiếm như ( sâm Hàn Quốc, sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo….)
 • Giá thành phù hợp đối với đa số người tiêu dùng
 • Đủ kích thước chiều cao yêu cầu mà đa số các loại bình khác không có ( theo khách yêu cầu như bình có chiều cao lớn nhất, miệng rộng nhất trong tất cả các thương hiệu bình ngâm).

Mua bình Hàn Quốc ở đâu?

Bạn đang băn khoăn không biết mua Bình ngâm rượu Hàn Quốc ở đâu? và bạn đang cần tìm cho mình một địa chỉ bán bình thủy tinh ngâm sâm Hàn Quốc uy tín bền đẹp giá rẻ chất lượng cao?. Đáp ứng nhu cầu trên cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các mẫu bình ngâm rượu Hàn Quốc YONGCHEON đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Với tiêu chí bán hàng ( BỀN ĐẸP RẺ ) Chúng tôi cam kết là đại lý ủy quyền của công ty YONGCHEON Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tìm những địa chỉ bán bình thủy tinh ngâm rượu Hàn Quốc uy tín – chất lượng mang đến cho khách hàng những tư vấn cần thiết để lựa chọn sản phẩm chất lượng chính hãng. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng,…. tình trạng bán bình Hàn Quốc còn hạn chế do vậy để tìm kiếm một địa chỉ phân phối chính hãng với đầy đủ mẫu mã kích thước đối với nhiều người còn khó điều quan trọng hơn cả đó có phải bình Hàn Quốc chính hãng hay không. Do đó, Quý khách hàng cần có những kĩ năng cần thiết mà khi đi mua bất kì sản phẩm nào. Bình thủy tinh Hàn Quốc thương hiệu YONGCHEON là một trong những sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam và được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng, được coi là sản phẩm thủy tinh cao cấp nhập khẩu 100% Hàn Quốc dùng để ngâm các loại thảo dược quý hiếm. Do nhu cầu sử dụng của người dân sử dụng bình Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Tuy nhiên đa số nhiều người khi đi mua hàng đều không biết làm thế nào để nhận biết được hàng chính hãng quan trọng hơn là giá bình Hàn Quốc rất leo thang có những khách hàng đã mua phải những chiếc bình Hàn Quốc không đúng với giá thực mua chênh lên gấp 2 thậm chí gấp 3. Vì vậy chọn địa chỉ mua bình Hàn Quốc uy tín chính hãng là vô cùng quan trọng. Vì vậy để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, và đảm bảo khách hàng không mua hớ mua bình thủy tinh bị độn giá lên bản thân cũng như tránh thiệt hại về kinh tế thì việc tìm đến những nhà phân phối chính hãng là yếu tố cần thiết hàng đầu.

Khi chọn mua Bình thủy tinh Hàn Quốc, người tiêu dùng cần chú ý một số những vấn đề sau:

 • Không mua sản phẩm được bán bởi cá nhân, không uy tín không có hệ thống showroom uy tín
 • Sản phẩm không rõ ràng nguồn gốc, bao bì không đúng sản phẩm
 • Người bán hàng không có cửa hàng, showroom, không có địa chỉ cụ thể

Địa chỉ mua bình thủy tinh Hàn Quốc tại Hà Nội và Tp. HCM toàn quốc uy tín chất lượng

Showroom chúng tôi là đại lý phân phối sản phẩm bình thủy tinh Hàn Quốc ngâm rượu cấp 1 của công ty YONGCHEON NATURAL GLASS CO., LTD

Nếu bạn đang sinh sống tại Việt Nam mà có nhu cầu mua bình thủy tinh Hàn Quốc các bạn có thể trực tiếp đến showroom của chúng tôi. Tại đây, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm vỏ bình ngâm rượu thủy tinh Hàn Quốc chính hãng với nhiều mẫu mã khác nhau phù hợp với nhu cầu của các bạn. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành, đảm bảo có giá hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Nhiều người thường có tâm lý ngại đến những nhà phân phối chính hãng hoặc các đại lý phân phối lớn vì lo sợ rằng khi đến đây giá thành sản phẩm sẽ cao hơn so với giá của các đơn vị nhỏ lẻ cung cấp. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm vì các sản phẩm thực phẩm chức năng khác xa so với hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép…, chúng đều có giá niêm yết nhất định trên thị trường nên dù ở bất kì cơ sở nào cũng không thể đội giá. Bên cạnh đó, khi đến với những nhà phân phối lớn, bạn không chỉ có thể mua được hàng đảm bảo, đúng giá mà còn được hưởng nhiều chính sách bảo hiểm sản phẩm hoặc những ưu đãi về các chương trình khuyến mại, hậu mãi.

Mua sản phẩm bình ngâm rượu Hàn Quốc tại showroom chúng tôi, người tiêu dùng được ưu đãi rất nhiều về mức giá cũng như quyền lợi. Cụ thể

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình chu đáo. Showroom có đội ngũ bán hàng tư vấn sản phẩm giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp, mang lại hiệu quả khi sử dụng
 • Dịch vụ bán hàng nhanh chóng tiện lợi. Nhận ship code nhận hàng thanh toán tiền mặt tại nhà, giao hàng toàn quốc. Quý khách chỉ cần nhấc máy điện thoại lên gọi vào hotline và yêu cầu sản phẩm mã sản phẩm là 2-3 ngày là quý khách có thể nhận được. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc miền Bắc các tỉnh lân cận nhận hàng trong 24h.
 • Các sản phẩm được cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh giúp bạn có thể nắm bắt và đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
 • Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu ký kết hợp tác từ các công ty mẹ chính hãng sản xuất có giấy tờ đảm bảo không thông qua mô giới hay bất kì thương lái nào
 • Nguồn gốc sản phẩm chất lượng được lựa chọn từ những nhà cung cấp có uy tín, tên tuổi, thương hiệu lâu năm trên thị trường Việt Nam, được đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng.
 • Địa chỉ cửa hàng chúng tôi dễ tìm nằm ngay mặt đường quốc lộ 32 ( chỗ để oto xe máy khách hàng thuận tiện cho việc đi lại )
 • Phục vụ bất cứ khi nào khách hàng yêu cầu kể cả ngày nghỉ lễ và chủ nhật.
 • Tại showroom có đầy đủ tất cả các mẫu bình thủy tinh ngâm rượu chính hãng quý khách tha hồ chọn lựa mẫu vỏ đựng phù hợp
 • Đền bù gấp 10 lần nếu khách hàng phát hiện hàng giả, hàng nhái, hết date.
 • Tất cả sản phẩm đều có đảm bảo chính hãng 100%
 • Đổi trả miễn phí trong 24h
 • Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu khác hàng
 • Giao hàng tận nhà luôn đúng giờ chậm nhất kể từ sau 2h khi quý khách đặt, thanh toán khi nhận hàng.
 • Đặc biệt quý khách được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
 • Mức triết khấu đặc biệt dành cho toàn bộ khách hàng mua số lượng nhiều một lúc tại showroom chúng tôi.
 • Mua trên 8 vỏ bình ngâm rượu triết khấu 3% tổng số đơn hàng
 • Mua trên 14 vỏ bình thủy tinh được triết khấu 5% tổng đơn hàng
 • Mua trên 23 vỏ bình Hàn Quốc được triết khấu 8% tổng đơn hàng
 • Mua trên 35 vỏ bình đựng rượu được triết khấu 10% tổng đơn hàng
 • Tất cả những khuyến mãi trên chỉ áp dụng với những vỏ bình thủy tinh ngâm rượu dưới 50 lít

Bình thủy tinh Hàn Quốc cao cấp có gì đặc biệt?

YONGCHEON NATURAL GLASS CO., LTD thương hiệu thủy tinh nổi tiếng tại Hàn Quốc tại sao bình Hàn Quốc luôn là sự lựa chọn đẳng cấp để ngâm rượu đặc biệt là ngâm những loại đồ ngâm quý giá hoặc những món đồ ngâm có ý nghĩa với gia chủ cùng tìm hiểu xem tại sao sản phẩm luôn được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

 • Các mẫu bình ngâm rượu Hàn Quốc thủy tinh cao cấp được nhập trực tiếp 100% tại Hàn Quốc. Đa dạng mẫu mã kiểu dáng với hơn 160 mẫu bình ( bình trụ hàn quốc, bình sâm hàn quốc ) đa dạng chủng loại kích thước to nhỏ lớn bé, bình thủy tinh ngâm rượu Hàn Quốc ,1lit 2lit 3lit 5lit 8lit 10lit 15lit 20lit 25lit 30lit 38lit 40lit 50lit 63lit 73lit
 • Đặc tính thủy tinh cao cấp: Nhờ thấu kính phân kì cụ thể sắc nét giúp phóng to đồ ngâm khi ngâm bên trong. Thủy tinh trong suốt phản ánh một cách trung thực sản phẩm bên trong bình nhất qua thấu kính đa chiều tới mắt bạn.
 • Chất liệu bình rượu thủy tinh hàn quốc cao cấp không độc hại an toàn khi sử dụng, độ bền tốt, phân giải cao, khả năng chịu nhiệt tốt, chịu áp lực lớn. Dẫn chứng bằng các giải thưởng an toàn khi sử dụng của thương hiệu YONGCHEON NATURAL GLASS CO., LTD
 • Bình Hàn Quốc sử dụng chất liệu thủy tinh tốt không chứa kim loại nặng đã được kiểm nghiệm và chứng nhận trên toàn thế giới ( kim loại nặng khi ngâm lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và những chiếc bình Hàn thì không chứa kim loại nặng)
 • Có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ATTP và Quyết định số 628 và 629/QĐ-ATTP
 • Phần xi mạ trên nắp, đáy và van bình Hàn Quốc được sơn tĩnh điện nên sẽ bền hơn so với loại thông thường khác
 • Vòi cũng sẽ tốt và bền hơn, không bị hiện tượng rò rỉ khi sử dụng nhiều hoặc ngâm lâu dưới áp lực lớn
 • Lắp nhựa đế nhựa cao cấp được làm từ chất liệu nhựa bền đẹp ABS mạ vàng đẳng cấp đảm bảo bền lâu không bị xước bong vẩy hoặc xỉn màu, lắp khít với miệng bình không hở rượu khi ngâm (nắp zoăng đều khít với miệng và đáy không bị hở bị kênh)
 • Đặc biệt đối với những loại thủy tinh thông thường thì khi thời tiết ẩm màu sắc thủy tinh sẽ bị đọng hơi nước làm đục sẽ dẫn tới mất thẩm mỹ khắc phục nhược điểm trên chất liệu thủy tinh Hàn Quốc khi gặp thời tiết xấu không bị đục màu, màu sắc luôn sáng bóng trong vắt.
 • Tặng kèm dây cước chuyên dụng để treo sâm khi mua bình tại cửa hàng
 • Tặng kèm tăm gỗ, tăm tre đã vót sẵn để gắn củ sâm vào với nhau giúp tăng độ đẹp của bình ngâm rượu sâm
 • Có sẵn các mẫu đôn gỗ đủ kích thước đẹp mắt để đặt bình thủy tinh lên trên
 • Cam kết sản phẩm bình thủy tinh ngâm rượu Hàn Quốc khi giao đến tay khách hàng 100% giống như hình trên trang. ( Nếu không phải có thể không nhận)
 • Dịch vụ tư vấn chế độ hậu mãi chuyên nghiệp đảm bảo quý khách sẽ cảm thấy hài lòng khi đến với chúng tôi.
 • Giao hàng toàn quốc nhận hàng rồi thanh toán đảm bảo quyền lợi cho khách.
 • Chế độ bảo hành vỏ bình sâm ngâm rượu Hàn Quốc chuyên nghiệp đổi trả trong vòng 24h
 • Chế độ bảo hành bình thủy tinh ngâm rượu có vòi Hàn Quốc duy nhất ( bảo hành vòi trọn đời cho khách hàng khi mua bình thủy tinh có vòi Hàn Quốc tại samnamdongtrung.vn )
 • Quý khách muốn xem tận mắt các mẫu bình mà mình dự định muốn mua có thể điện thoại qua sđt: 0968671700 để được tư vấn và xem trực tiếp hình ảnh các mẫu bình thông qua ứng dụng zalo, facebook, viber… Trước khi đặt mua.

Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang bày bán tổng cộng hơn 160 các mẫu mã bình thủy tinh Hàn Quốc khác nhau chúng tôi chia ra làm 2 mẫu chính (bình trụ hàn quốc, bình sâm hàn quốc) Bình trụ bao gồm 49 mẫu, bình hình sâm bao gồm 111 mẫu mã khác nhau.abc

1 Mẫu bình trụ YONGCHEON Hàn Quốc

Bình hình trụ tròn là một hình trụ với hai đáy là hai đường tròn bằng nhau nắp nhựa vàng đế nhựa vàng vặn bằng zoăng với độ dày thủy tinh tiêu chuẩn 0,4cm đối với các mẫu bình to lớn mẫu bình nhỏ có độ dày 0,2cm

+Ưu điểm: Mẫu bình trụ tròn miệng to rộng bằng đáy

+Nhược điểm: không có vòi

Sau đây là bảng giá cũng như kích cỡ và mã số những mẫu bình trụ.

 • Bình trụ 73l: 11.000.000 VNĐ ( Mã 1. Cao 80 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm, chu vi 113 cm)
 • Bình 63l: 8.200.000 VNĐ ( Mã 25. Cao 93 cm, rộng 30,7 cm, miệng 28,5 cm)
 • Bình 56l: 8.100.000 VNĐ ( Mã 29. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm)
 • Bình 43l: 5.500.000 VNĐ ( Mã 27. Cao 54 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm)
 • Bình 27,5l: 4.600.000 VNĐ ( Mã 28. Cao 47 cm, rộng 30.7 cm, miệng 28,5 cm)
 • Bình 44,5l: 4.100.000 VNĐ ( Mã 19. Cao 100 cm, rộng 24,2 cm, miệng 23,2 cm)
 • Bình 38l: 3.400.000 VNĐ (  Mã 18. Cao 81,5 cm, rộng 24,2 cm, miệng 23,2 cm)
 • Bình 12l: 930.000 VNĐ ( Mã 42. Cao 85 cm, rộng 15 cm, miệng 11,8 cm)
 • Bình 11l: 880.000 VNĐ ( Mã 44. Cao 76,5 cm, rộng 15,3 cm, miệng 11,8 cm)
 • Bình 4,5l: 470.000 VNĐ ( Mã 46. Cao 61 cm, rộng 11 cm, miệng 8,5 cm )
 • Bình 2,5l: 340.000 VNĐ ( Mã 35. Cao 56 cm, rộng 9,1 cm, miệng 6,6 cm)
 • Bình 2,4l: 320.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 36,5 cm, rộng 10,8 cm, miệng 8,5 cm)
 • Bình 0,9l: 260.000 VNĐ ( Mã 112. Cao 41 cm, rộng 6,7 cm, miệng 5 cm)
 • Bình 1l: 240.000 VNĐ ( Mã 69. Cao 31 cm, rộng 7,6 cm, miệng 5,9 cm )

2 Mẫu bình sâm Hàn Quốc YONGCHEON

Bình thủy tinh hình sâm hay còn có tên gọi là bình hình bầu có xuất xứ nhập khẩu 100% Hàn Quốc thường thường các loại mẫu này có phần bụng phình to ra nhưng phần miệng lại bé và phần đế cũng bé, tuy nhiên cũng có một số mẫu bình sâm phần miệng đế lại phình ra và rất nhiều mẫu bình sâm cũng có những kiểu dáng phình ra do vậy chúng tôi===> tất cả các loại bình có hình dáng như vậy đều là bình hình sâm. Hiện tại cửa hàng chúng tôi có tất cả 111 mẫu bình hình sâm các loại khác nhau thủy tinh bình hình sâm có độ dày với bình to 0,4cm bình nhỏ 0,2 cm

+Ưu điểm lọ ngâm rượu sâm: Đa dạng mẫu mã hình dáng các loại, tạo ta được nhiều mẫu bình rượu có hình dáng đặc biệt bình hình sâm có vòi, đặc điểm nổi trội ở các mẫu bình hình sâm được các chuyên gia đánh giá cao đó là thiết kế hình dáng ở các mẫu bình hình sâm được bo cong viền chỗ nhỏ chỗ phình ra làm giảm sức ép của nước hoặc rượu lên thủy tinh và sẽ làm tăng tuổi thọ của bình giảm thiểu nứt vỡ khi sử dụng. Ngoài ra một số mẫu còn thiết kế nắp đậy lồi để hút hơi rượu giúp bình thủy tinh khó bị nứt vỡ khi sử dụng.

+Nhược điểm: Bình hình sâm to nhất thể tích chỉ có 41 lít

 • Giá bình ngâm rượu sâm 41l: 3.900.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 90 cm, chiều rộng lớn nhất 34,7 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 109 cm)
 • Bình 30l: 2.850.000 VNĐ ( Mã 2. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 19,5 cm )
 • Bình 25l: 2.550.000 VNĐ ( Mã 3. Cao 67 cm, rộng 35 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 22l: 2.300.000 VNĐ ( Mã 4. Cao 61 cm, rộng 31 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 18l: 2.100.000 VNĐ ( Mã 5. Cao 57 cm, rộng 30 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 13l: 1.300.000 VNĐ ( Mã 6. Cao 54 cm, rộng 25,5 cm, miệng 13,5 cm)
 • Bình 15l: 1.250.000 VNĐ ( Mã 15L TÁO. Cao 40 cm, rộng 32,5 cm, miệng 17,5 cm)
 • Bình 20l: 1.300.000 VNĐ ( Mã 106. Cao 40 cm, rộng 31,5 cm, miệng 16,5 cm)
 • Bình 10,5l: 1.150.000 VNĐ (  Mã 7. Cao 47 cm, rộng 23,1 cm, miệng 12 cm)
 • Bình 8,5l: 950.000 VNĐ ( Mã 124. Cao 38,5 cm, rộng 21,7 cm, miệng 10 cm)
 • Bình 10l: 1.000.000 VNĐ ( Mã 10L TÁO. Cao 35 cm, rộng 27,2 cm, miệng 17,5 cm)
 • Bình 10l: 950.000 VNĐ ( Mã 10. Cao 60 cm, rộng 17,8 cm, miệng 13,5 cm)
 • Bình 7l: 900.000 VNĐ ( Mã 12. Cao 55 cm, rộng 28,5 cm, miệng 13,5 cm)
 • ….

3 Mẫu bình Hàn Quốc ngâm rượu có vòi YONGCHEON

Như đã nói ở trên những mẫu bình có vòi hầu hết là các mẫu bình hình sâm những mã bình sâm Hàn Quốc sau đây là có vòi ( 26, 2, 3, 4, 5, 6, 68, 8 ,80, 109 ). Valve hay Van hoặc Vòi

 • Bình 41l: 4.100.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 90 cm, rộng  34,7 cm, miệng 19,5 cm )
 • Bình 30l: 3.050.000 VNĐ ( Mã 2. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 19,5 cm )
 • Bình 25l: 2.750.000 VNĐ ( Mã 3. Cao 67 cm, rộng 35 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 22l: 2.550.000 VNĐ ( Mã 4. Cao 61 cm, rộng 31 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 18l: 2.300.000 VNĐ ( Mã 5. Cao 57 cm, rộng 30 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 13l: 1.400.000 VNĐ ( Mã 6. Cao 54 cm, rộng 25,5 cm, miệng 13,5 cm)
 • Bình 10,5l: 1.250.000 VNĐ (  Mã 7. Cao 47 cm, rộng 23,1 cm, miệng 12 cm)
 • Bình 8,5l: 1.200.000 VNĐ ( Mã 8. Cao 45 cm, rộng 21,5 cm, miệng 12 cm)
 • Bình 8,5l: 1.000.000 VNĐ ( Mã 80. Cao 40 cm, rộng 22,9 cm, miệng 13 cm)
 • Bình 5,5l: 930.000 VNĐ ( Mã 109. Cao 37,5 cm, rộng 19 cm, miệng 11 cm)
DMCA.com Protection Status