///BÌNH HÀN QUỐC DƯỚI 2 LIT
 • Giảm giá! Mã 29 hàn quốcBình sâm hàn quốc mã 29

  Bình sâm Hàn mã số 29 (0,6L)

  210.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 29
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,6 Lít - Cao 29cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 9,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm sâm hàn quốc mã 30Binh sam han quoc ma 30

  Bình sâm Hàn mã số 30 (0,5L)

  210.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 30
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,5 Lít - Cao 26cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 9,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 31Bình ngâm rượu hàn quốc mã 32

  Bình sâm Hàn mã số 31 (0,8L)

  220.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 31
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,9 Lít - Cao 29cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 8,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 32binh sam han quoc ma 31 dep

  Bình sâm Hàn mã số 32 (0,6L)

  220.000 180.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 32
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,6 Lít - Cao 26,5cm - Miệng 3,9cm - Chiều rộng lớn nhất 8,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 37 1,7litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 37 (1,8L)

  330.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 37
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,8 Lít - Cao 39cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng 9,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 38 1,2litBình sâm hàn quốc mã 38 1,2 lít

  Bình sâm Hàn mã số 38 (1,2L)

  360.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 38
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,2 Lít - Cao 29cm - Miệng 6,6cm - Chiều rộng lớn nhất 11,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 60Bình sâm hàn quốc mã 60

  Bình sâm Hàn mã số 60 (1,5L)

  380.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 60
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 36cm - Miệng 6,7cm - Chiều rộng 13,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 61 1,5litBình trụ hàn quốc mã 61

  Bình trụ Hàn mã số 61 (1,5L)

  350.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 61
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 37,5cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 64Bình sâm hàn quốc chất lượng

  Bình sâm Hàn mã số 64 (1,8L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 64
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,8 Lít - Cao 35cm - Miệng 9cm - Chiều rộng lớn nhất 14cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 65 1,7litBình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 65 (1,7L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 65
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,7 Lít - Cao 45cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 69 1litbình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 69 (1L)

  300.000 240.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 69
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 31cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 70 1,9litBình trụ hàn quốc mã 70

  Bình trụ Hàn mã số 70 (1,9L)

  400.000 310.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 70
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,9 Lít - Cao 51cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 7,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 76Bình trụ hàn quốc 76

  Bình trụ Hàn mã số 76 (0,8L)

  300.000 265.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 76
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,8 Lít - Cao 33cm - Miệng 5cm - Chiều rộng 7,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 77bình ngâm rượu hàn quốc mã 77

  Bình trụ Hàn mã số 77 (1,4L)

  360.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 77
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,4 Lít - Cao 36cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng 8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 78 1litBình sâm hàn quốc mã 90

  Bình sâm Hàn mã số 78 (1L)

  320.000 270.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 78
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 33cm - Miệng 5,2cm - Chiều rộng lớn nhất 11,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình trụ hàn quốc mã 86Bình trụ hàn ngâm rượu mã 86 1 lít

  Bình trụ Hàn mã số 86 (1L)

  300.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 86
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 40cm - Miệng 5cm - Chiều rộng 7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 92 0,8litBình sâm hàn quốc mã 92

  Bình sâm Hàn mã số 92 (0,8L)

  300.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 92
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,8 Lít - Cao 31,5cm - Miệng 5,2cm - Chiều rộng lớn nhất 10,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 107 108Bình sâm hàn quốc chất lượng

  Bình sâm Hàn mã số 107 (0,7L)

  260.000 220.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 107
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,7 Lít - Cao 29cm - Miệng 5cm - Chiều rộng lớn nhất 9,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 107 108Bình sâm hàn quốc đẹp đẽ

  Bình sâm Hàn mã số 108 (1L)

  300.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 108
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 32cm - Miệng 5cm - Chiều rộng lớn nhất 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn mã 111 1,2litBình trụ hàn quốc mã 111 1,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 111 (1,2L)

  330.000 285.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 111
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,2 Lít - Cao 51cm - Miệng 5cm - Chiều rộng 6,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! 0,9l trụ hàn quốcBình trụ hàn 119 3 lít

  Bình trụ Hàn mã số 112 (0,9L)

  300.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 112
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,9 Lít - Cao 41cm - Miệng 5cm - Chiều rộng 6,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 117 1,5litBình sâm hàn quốc 117 1,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 117 (1,5L)

  400.000 350.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 117
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 43,5cm - Miệng 6cm - Chiều rộng lớn nhất 13,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 49 1,5litBình hàn đẹp ok

  Bình sâm Hàn mã 49L (1,5L)

  300.000 240.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 49L
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 20cm - Miệng 8,1cm - Chiều rộng lớn nhất 15cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã 66 1 lít

  Bình sâm Hàn mã số 66 (1L)

  300.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 66
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 32cm - Miệng 3cm - Chiều rộng lớn nhất 10,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình sâm hàn mã 95 1,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 95L (1,5L)

  320.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 95L
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 18cm - Miệng 7cm - Chiều rộng lớn nhất 15cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã số 140

  Bình sâm Hàn mã số 140 (1L)

  320.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 140
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 32cm - Miệng 3cm - Chiều rộng lớn nhất 10,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn mã số 98 1,5l

  Bình sâm Hàn mã số 98 (1,5L)

  350.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 98
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 19cm - Miệng 8cm - Chiều rộng lớn nhất 16,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình sâm hàn mã 95 1,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 94L (1,1L)

  300.000 280.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 94L
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,1 Lít - Cao 16cm - Miệng 7cm - Chiều rộng lớn nhất 14cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình sâm hàn mã 95 1,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 93L (0,9L)

  280.000 260.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 93L
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,9 Lít - Cao 15cm - Miệng 7cm - Chiều rộng lớn nhất 12,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! 62 Yongcheon hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã 62 (0,25L)

  130.000 100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 62
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,25 Lít - Cao 10cm - Miệng 4,7cm - Chiều rộng lớn nhất 9,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 55 0,18litBình hàn đẹp ok

  Bình sâm Hàn mã 55 (0,18L)

  110.000 92.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 55
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,18 Lít - Cao 9,5cm - Miệng 4,1cm - Chiều rộng lớn nhất 8,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 54Mã 54 hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã 54 (0,36L)

  140.000 115.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 54
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 0,36 Lít - Cao 12cm - Miệng 5,9cm - Chiều rộng lớn nhất 9,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết

Yongcheon là thương hiệu bình thủy tinh Hàn Quốc uy tín hiện nay được đa số người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bình thủy tinh Hàn Quốc đáng mua bởi thiết kế đẹp mắt, đa dạng mẫu mã, kích thước bạn có thể thoải mái khi chọn mua một chiếc bình bình Hàn Quốc dưới 2 lit mà không cần phải đắn đo suy nghĩ bởi đa số những mẫu bình do Yongcheon sản xuất đều thu hút mọi ánh mắt người nhìn vì nó quá đẹp và xuất sắc với mọi góc nhìn từ chất liệu cho tới kiểu dáng đều không thể chê vào đâu được.

Bình Hàn Quốc dưới 2 lit là gì?

Bình dưới 2 lít là những mẫu bình thủy tinh Hàn Quốc nhỏ có thể tích dưới 2lit. Hiện tại Yongcheon là thương hiệu duy nhất cũng là lớn nhất với 37 mẫu bình thủy tinh dưới 2 lít với nhiều kiểu dáng kích cỡ khác nhau được đa số người tiêu dùng bình chọn là hàng chất lượng nhiều năm liền, những mẫu thiết kế đẹp mắt.

Vì sao bình thủy tinh Hàn Quốc Yongcheon dưới 2 được ưa chuộng

Những mẫu bình thủy tinh Hàn Quốc dưới 2 lít được gọi là mẫu nhỏ nhất trong các dòng bình thủy tinh cao cấp của Hàn Quốc những mẫu bình 2 lít nhỏ nhỏ xinh xinh

 • Thuận tiện ngâm rượu hay ngâm mật ong được những loại thảo dược quý hiếm có số lượng ít như: đông trùng hạ thảo, sâm ngọc linh, sâm Hàn Quốc loại 1 củ nhỏ….
 • Dễ dàng chọn lựa để cho vào tủ kệ để ngâm sẵn
 • Nhỏ nhắn tiện lợi có thể mang đi hoặc đặt vào chỗ nào tùy thích
 • Dễ dàng mang đi làm quà biếu
 • Tỉ lệ nứt vỡ là tương đối ít vì bình có kích thước nhỏ
 • Giá thành hợp lý cũng là điều mà bình nhỏ dưới 2 lit được ưa chuộng

Đặc điểm nổi trội của bình ngâm rượu Hàn Quốc

 • Các mẫu bình thủy tinh Hàn Quốc dưới 2 lít ngâm rượu cao cấp được nhập trực tiếp 100% tại Hàn Quốc. Đa dạng mẫu mã ( bình trụ hàn quốc, bình sâm hàn quốc ) đa dạng chủng loại kiểu dáng kích thước nhỏ lớn bé, bình thủy tinh ngâm rượu Hàn Quốc 2lit 3lit 5lit 10lit 7lit 20lit 30lit 38lit 63lit 73lit.. Hàn Quốc.
 • Đặc tính cao cấp: Nhờ thấu kính thủy tinh phân kì cụ thể sắc nét giúp phóng to đồ ngâm khi ngâm bên trong. Thủy tinh trong suốt phản ánh một cách trung thực nhất qua thấu kính đa chiều tới mắt bạn.
 • Chất liệu bình rượu thủy tinh hàn quốc cao cấp không độc hại an toàn khi sử dụng, độ bền tốt, phân giải cao, khả năng chịu nhiệt tốt, chịu áp lực lớn
 • Tư vấn chuyên nghiệp khi bạn có nhu cầu mua bình ngâm Hàn Quốc để ngâm sâm hoặc củ đinh lăng hay bất kì một thứ gì và không biết nên cho vào bình có hình dáng như nào và bao nhiêu lít là hợp lý. Hãy gọi ngay cho chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý khách chọn lựa bình ngâm rượu Hàn Quốc phù hợp.
 • Đặc biệt khi soi bình dưới ánh đèn không bị đục hay vẩn bóng trong sáng không màu hay tạp chất
 • Lắp nhựa đế nhựa cao cấp được làm từ chất liệu nhựa ABS mạ vàng cao cấp đảm bảo bền lâu không bị xước bong vẩy hoặc xỉn màu, lắp khít với miệng bình không hở rượu khi ngâm (nắp zoăng đều khít với miệng và đáy không bị hở bị kênh)
 • Đặc biệt: Tặng kèm dây cước chuyên để treo củ sâm khi mua sản phẩm bình ngâm rượu Hàn Quốc tại cửa hàng
 • Cam kết sản phẩm bình thủy tinh Hàn Quốc ngâm rượu khi giao đến tay khách hàng 100% giống như hình trên trang
 • Giao hàng 120p trong nội thành Hà Nội (Nhận giao hàng toàn quốc)
 • Dịch vụ ưu đãi giá tốt nhất dành cho khách hàng thân quen và các cửa hàng đại lý mua buôn mua sỉ lẻ
 • Quý khách muốn xem tận mắt các mẫu bình mà mình dự định muốn mua có thể điện thoại qua sđt: 0961.870.900 để được tư vấn và xem trực tiếp hình ảnh các mẫu bình thông qua ứng dụng zalo, facebook, viber… Trước khi đặt

Mua bình Hàn Quốc dưới 2 lit ở đâu?

Tìm những địa chỉ bán bình Hàn Quốc dưới 2 lít uy tín chính hãng – chất lượng mang đến cho khách hàng những tư vấn cần thiết để lựa chọn sản phẩm bảo đảm. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng,…. tình trạng bán bình Hàn Quốc dưới 2 lít rất là nhiều, khiến cho nhiều người tiêu dùng vừa mất tiền lại không chọn đúng sản phẩm chất lượng. Do đó, Quý khách hàng cần có những kĩ năng cần thiết mà khi đi mua bất kì sản phẩm nào. Bình Hàn Quốc dưới 2 lít là một trong những sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam hơn chục năm nay và được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng để ngâm các loại thảo dược. Tuy nhiên đa số nhiều người khi đi mua hàng đều không biết làm thế nào để nhận biết được hàng thật, hàng giả. Vì vậy chọn địa chỉ mua bình Hàn Quốc dưới 2 lít uy tín là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều khách hàng do đã biết đến bình Hàn Quốc và có kinh nghiệm khi đi mua hàng nên có kiến thức trong việc nhận diện bao bì sản phẩm. Vì vậy để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, cũng như tránh thiệt hại về kinh tế thì việc tìm đến những nhà phân phối chính hãng là yếu tố cần thiết hàng đầu.

Địa chỉ mua Bình Hàn Quốc tại Hà Nội và Tp. HCM toàn quốc uy tín chất lượng

Showroom chúng tôi là đại lý phân phối sản phẩm Bình Hàn Quốc cấp 1 của công ty YONGCHEON Hàn Quốc cam kết có giấy tờ pháp lý giấy tờ ủy quyền từ công ty mẹ sản xuất, dấu đỏ cấp đại lý 1 sản phẩm luôn có tem mác giấy chứng nhận ủy quyền cấp đại lý đầy đủ.

Nhiều người thường có tâm lý ngại đến những nhà phân phối chính hãng hoặc các đại lý phân phối lớn vì lo sợ rằng khi đến đây giá thành sản phẩm sẽ cao hơn so với giá của các đơn vị nhỏ lẻ cung cấp. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm vì các sản phẩm Bình Hàn Quốc khác xa so với hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép…, chúng đều có giá niêm yết nhất định trên thị trường nên dù ở bất kì cơ sở nào cũng không thể đội giá. Bên cạnh đó, khi đến với những nhà phân phối lớn, bạn không chỉ có thể mua được hàng đảm bảo, đúng giá mà còn được hưởng nhiều chính sách bảo hiểm sản phẩm hoặc những ưu đãi về các chương trình khuyến mại, hậu mãi.

Mua sản phẩm tại showroom chúng tôi, người tiêu dùng được ưu đãi rất nhiều về mức giá cũng như quyền lợi. Cụ thể

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình chu đáo. Công ty có đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp, mang lại hiệu quả khi sử dụng.
 • Các sản phẩm được cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh giúp bạn có thể nắm bắt và đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
 • Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu ký kết hợp tác từ các công ty mẹ chính hãng sản xuất có giấy tờ đảm bảo không thông qua mô giới hay bất kì thương lái nào
 • Nguồn gốc sản phẩm chất lượng được lựa chọn từ những nhà cung cấp có uy tín, tên tuổi, thương hiệu lâu năm trên thị trường Việt Nam, được đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng.
 • Đền bù gấp 10 lần nếu khách hàng phát hiện hàng giả, hàng nhái, hết date.
 • Tất cả sản phẩm đều có bao bì đóng hộp kèm theo đầy đủ đảm bảo chính hãng 100%
 • Chế độ đổi trả 24h sau khi nhận hàng
 • Giao hàng tận nhà, thanh toán khi nhận hàng.
 • Đặc biệt quý khách được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
DMCA.com Protection Status