//BÌNH HÀN QUỐC
 • Giảm giá! bình ngâm rượu cao cấp mã 11 7litBình sâm hàn quốc mã 11 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 11 (7L)

  1.000.000 860.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 11
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 50cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 17,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 110 thể tích 2litBình sâm hàn mã 110 2,3 lít

  Bình sâm Hàn mã số 110 (2,3L)

  360.000 320.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 110
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,3 Lít - Cao 29cm - Miệng 5cm - Chiều rộng lớn nhất 17cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 114 4,5litBình sâm hàn mã 114 4,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 114 (4,5L)

  580.000 520.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 114
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,5 Lít - Cao 56cm - Miệng 7,5cm - Chiều rộng lớn nhất 20,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 116 3,5litBình sâm hàn mã 116 3,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 116 (3,5L)

  560.000 520.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 116
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,5 Lít - Cao 61,5cm - Miệng 8cm - Chiều rộng lớn nhất 18,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 117 1,5litBình sâm hàn quốc 117 1,5 lít

  Bình sâm Hàn mã số 117 (1,5L)

  400.000 350.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 117
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1,5 Lít - Cao 43,5cm - Miệng 6cm - Chiều rộng lớn nhất 13,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 12 7litBình sâm hàn quốc mã 12 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 12 (7L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 12
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 55cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 125 thể tích 16litBình hàn 125 16 lít

  Bình sâm Hàn mã số 125 (16L)

  1.850.000 1.600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 125
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 16 Lít - Cao 47cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 27,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 126 thể tích 4 litBình thủy tinh hàn quốc 126 4 lít

  Bình sâm Hàn mã số 126 (4L)

  550.000 500.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 126
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4 Lít - Cao 28,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 17,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc táo 12litBình sâm hàn mã L

  Bình sâm Hàn mã số 12L (12L)

  1.300.000 1.100.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 12L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 12 Lít - Cao 37cm - Miệng 17,5cm - Chiều rộng lớn nhất 28,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! mã 13 6 lít sâm hàn quốcBình mã 13 6 lít han quoc

  Bình sâm Hàn mã số 13 (6L)

  890.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 48,5cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 13 7litBình sâm ngâm rượu mã 13

  Bình sâm Hàn mã số 13 (7L)

  820.000 730.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 47cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 20,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 14 sâmBình hàn quốc mã số 14 15 lít

  Bình sâm Hàn mã số 14 (15L)

  1.100.000 990.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 14
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 15 Lít - Cao 59,5cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 24,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã số 140

  Bình sâm Hàn mã số 140 (1L)

  320.000 300.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 140
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 1 Lít - Cao 32cm - Miệng 3cm - Chiều rộng lớn nhất 10,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã 149 2,2 lít

  Bình sâm Hàn mã số 149 (2,2L)

  590.000 500.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 149
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,2 Lít - Cao 44,5cm - Miệng 8cm - Chiều rộng lớn nhất 15,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 15 13litBình sâm ngâm rượu hàn quốc mã 15

  Bình sâm Hàn mã số 15 (13L)

  1.100.000 970.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 15
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 57cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 25,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc táo 15litbình sâm hàn mã 15l 15 lít

  Bình sâm Hàn mã số 15L (15L)

  1.500.000 1.250.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 15L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 15 Lít - Cao 40cm - Miệng 17,5cm - Chiều rộng lớn nhất 32,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh hàn quốc mã 16Bình ngâm rượu hàn quốc hình sâm 16

  Bình sâm Hàn mã số 16 (13L)

  1.100.000 980.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 16
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 13 Lít - Cao 56cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 24,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình bầu mẫu mớimẫu bầu mới bình hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 161 (5,8L)

  700.000 600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 161
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,8 Lít - Cao 32cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 20cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình bầu mẫu mớimẫu bầu mới bình hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 162 (4,2L)

  600.000 495.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 162
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,2 Lít - Cao 30cm - Miệng 11cm - Chiều rộng lớn nhất 18cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình bầu mẫu mớimẫu bầu mới bình hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 163 (8,6L)

  990.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 163
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,6 Lít - Cao 36cm - Miệng 14cm - Chiều rộng lớn nhất 23cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 17 4,5litBình ngâm rượu hình sâm 17

  Bình sâm Hàn mã số 17 (4,5L)

  500.000 420.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 17
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 4,5 Lít - Cao 42cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã 18 hàn quốcBình ngâm rượu thủy tinh sâm 18

  Bình sâm Hàn mã số 18 (3,5L)

  430.000 380.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 18
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,5 Lít - Cao 35cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã 18L 18 lít

  Bình sâm Hàn mã số 18L (18L)

  1.600.000 1.420.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 18L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 18 Lít - Cao 41cm - Miệng 17,5cm - Chiều rộng lớn nhất 32,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 19 thể tích 3,5litBình sâm hàn quốc mã 20

  Bình sâm Hàn mã số 19 (3,5L)

  420.000 370.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 19
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,5 Lít - Cao 42cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 13,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã số 2 30lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 2

  Bình sâm Hàn mã số 2 (30L)

  2.900.000 2.750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 2
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 30 Lít - Cao 70cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc 30lit có vòi mã số 2Bình sâm hàn quốc mã 5 có vòi

  Bình sâm Hàn mã số 2 (30L) có vòi

  3.300.000 2.950.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 2 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 30 Lít - Cao 70cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 36cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 20 2litBình ngâm rượu hàn quốc mã 19

  Bình sâm Hàn mã số 20 (2,5L)

  400.000 330.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 20
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 2,5 Lít - Cao 35,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 12,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình táo 20lit hàn quốcBình sâm hàn quốc mã 20L 20 lít

  Bình sâm Hàn mã số 20L (20L)

  1.800.000 1.500.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 20L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 20 Lít - Cao 43cm - Miệng 20cm - Chiều rộng lớn nhất 34,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 23 3,4litBình sâm hàn quốc mã 23

  Bình sâm Hàn mã số 23 (3,4L)

  450.000 390.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 23
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 3,4 Lít - Cao 51cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 14,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 24 sâmBình sâm hàn quốc mã 24

  Bình sâm Hàn mã số 24 (5L)

  520.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 24
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 61cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 25Bình sâm hàn quốc mã 68

  Bình sâm Hàn mã số 25 (6,5L)

  620.000 530.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 25
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 75cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 16,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn quốc 41 litBình mã 26 hình sâm

  Bình sâm Hàn mã số 26 (41L)

  4.000.000 3.700.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 26
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 41 Lít - Cao 90cm - Miệng 19,5cm - Chiều rộng lớn nhất 34,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
DMCA.com Protection Status