//YONGCHEON 5-10L
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 8 8,5lit không vòiBình sâm hàn quốc mã 8

  Bình sâm Hàn mã số 8 (8,5L)

  1.200.000 1.050.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 8
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 45cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 21,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Mã số 8 8 lít có vòiBình sâm hàn quốc mã 8 8,5 lít

  Bình sâm Hàn mã 8 (8,5L) có vòi

  1.400.000 1.200.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 8 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 45cm - Miệng 12cm - Chiều rộng lớn nhất 21,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu cao cấp mã 11 7litBình sâm hàn quốc mã 11 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 11 (7L)

  1.000.000 860.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 11
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 50cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 17,8cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 12 7litBình sâm hàn quốc mã 12 7 lít

  Bình sâm Hàn mã số 12 (7L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 12
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 55cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! mã 13 6 lít sâm hàn quốcBình mã 13 6 lít han quoc

  Bình sâm Hàn mã số 13 (6L)

  890.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 48,5cm - Miệng 13,5cm - Chiều rộng lớn nhất 18,2cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã số 10 9litBình sâm hàn mã 10 9 lít đẹp

  Bình sâm Hàn mã số 10 (9L)

  950.000 750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 10
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 9 Lít - Cao 51,5cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 18,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 13 7litBình sâm ngâm rượu mã 13

  Bình sâm Hàn mã số 13 (7L)

  820.000 730.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 13
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7 Lít - Cao 47cm - Miệng 11,9cm - Chiều rộng lớn nhất 20,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 14 6litbình trụ hàn quốc mã 97

  Bình trụ Hàn mã số 14 (6L)

  750.000 600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 14
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 76cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 24 sâmBình sâm hàn quốc mã 24

  Bình sâm Hàn mã số 24 (5L)

  520.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 24
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 61cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 25Bình sâm hàn quốc mã 68

  Bình sâm Hàn mã số 25 (6,5L)

  620.000 530.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 25
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 75cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng lớn nhất 16,4cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc ngâm rượu mã 40 5litBình sâm hàn quốc đẹp 5l

  Bình sâm Hàn mã số 40 (5L)

  600.000 530.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 40
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 41,5cm - Miệng 8,2cm - Chiều rộng lớn nhất 20,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 43 8,5litBình trụ hàn quốc ngâm rượu 12

  Bình trụ Hàn mã số 43 (8,5L)

  850.000 750.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 43
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 61cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 45 6,5lit trụBình trụ hàn quốc mã 73

  Bình trụ Hàn mã số 45 (6,5L)

  750.000 660.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 45
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 89,5cm - Miệng 8,5cm - Chiều rộng 11cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! mã 56 trụ hàn quốcBình trụ hàn quốc 5,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 56 (5,5L)

  600.000 520.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 56
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,5 Lít - Cao 41cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 15cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 71 5litBình sâm hàn quốc mã 71

  Bình sâm Hàn mã số 71 (5L)

  500.000 440.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 71
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5 Lít - Cao 46cm - Miệng 9,5cm - Chiều rộng lớn nhất 15,3cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 80 8,5lit không vòi

  Bình sâm Hàn mã số 80 (8,5L)

  920.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 80
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 40cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 22,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 80 8,5lit có vòibình thủy tinh hàn quốc mã 80 có vòi
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 80 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,5 Lít - Cao 40cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 22,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình ngâm rượu hàn quốc mã 81 9,5litBình thủy tinh hàn quốc mã 81

  Bình trụ Hàn mã số 81 (9,5L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 81
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 9,5 Lít - Cao 101cm - Miệng 11cm - Chiều rộng 12,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình trụ hàn quốc mã 82 7,5 lít

  Bình trụ Hàn mã số 82 (7,5L)

  800.000 730.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 82
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 7,5 Lít - Cao 80cm - Miệng 11cm - Chiều rộng 12,1cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc mã 89 5,5litBình sâm hàn quốc mã 89

  Bình sâm Hàn mã số 89 (5,5L)

  500.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 89
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,5 Lít - Cao 52cm - Miệng 9,6cm - Chiều rộng lớn nhất 18cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc mã 97 6,5litbình trụ hàn quốc mã 97

  Bình trụ Hàn mã số 97 (6,5L)

  790.000 650.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 97
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6,5 Lít - Cao 51cm - Miệng 11,8cm - Chiều rộng 14,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn mã 109 có vòiBình sâm hàn quốc mã 109
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 109 (có vòi)
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,5 Lít - Cao 37,5cm - Miệng 11cm - Chiều rộng lớn nhất 19cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình hàn 124 8,5l

  Bình sâm Hàn mã 124 (8,5L)

  1.100.000 950.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 124
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm:  Thể tích 8,5 Lít - Cao 38,5cm - Miệng 10cm - Chiều rộng lớn nhất 21,7cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình hàn quốc táo 6litBình sâm hàn quốc mã L

  Bình sâm Hàn mã số 6L (6L)

  580.000 520.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 6L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 31,5cm - Miệng 14cm - Chiều rộng lớn nhất 23,6cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình táo 8lit hàn quốcBình sâm hàn mã L

  Bình sâm Hàn mã số 8L (8L)

  900.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 8L TÁO
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8 Lít - Cao 33,5cm - Miệng 15cm - Chiều rộng lớn nhất 26cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! Bình sâm hàn mã số 104 15 lít

  Bình sâm Hàn mã số 100 (6L)

  520.000 470.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 100
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 6 Lít - Cao 28cm - Miệng 12,5cm - Chiều rộng lớn nhất 21,5cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình sâm hàn mã số 105 thể tích 18 lít

  Bình sâm Hàn mã số 101 (8L)

  700.000 630.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 101
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8 Lít - Cao 32cm - Miệng 14cm - Chiều rộng lớn nhất 23,9cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình trụ hàn quốc 8lit

  Bình trụ Hàn mã số 157 (8L)

  990.000 900.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH TRỤ MÃ SỐ 157
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8 Lít - Cao 34cm - Miệng 18,2cm - Chiều rộng 20,4cm
 • Giảm giá! bình bầu mẫu mớimẫu bầu mới bình hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 163 (8,6L)

  990.000 800.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 163
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 8,6 Lít - Cao 36cm - Miệng 14cm - Chiều rộng lớn nhất 23cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết
 • Giảm giá! bình bầu mẫu mớimẫu bầu mới bình hàn quốc

  Bình sâm Hàn mã số 161 (5,8L)

  700.000 600.000
  • Tên sản phẩm: BÌNH SÂM MÃ SỐ 161
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Thương hiệu: YONGCHEON
  • Kích thước sản phẩm: Thể tích 5,8 Lít - Cao 32cm - Miệng 13cm - Chiều rộng lớn nhất 20cm
  • Đổi trả trong 24h nếu sản phẩm không đúng
  • Phát hiện hàng giả, bạn trả hàng và nhận thêm 300% giá trị
  • Giao hàng toàn quốc dưới 120 phút tại nội thành Hà Nội
  logo cam kết

Yongcheon là thương hiệu bình thủy tinh Hàn Quốc uy tín hiện nay được đa số người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bình thủy tinh Hàn Quốc đáng mua bởi thiết kế đẹp mắt, đa dạng mẫu mã, kích thước bạn có thể thoải mái khi chọn mua một chiếc bình Yongcheon mà không cần phải đắn đo suy nghĩ bởi đa số những mẫu bình do Yongcheon 5-10l sản xuất đều thu hút mọi ánh mắt người nhìn vì nó quá đẹp và xuất sắc với mọi góc nhìn từ chất liệu cho tới kiểu dáng đều không thể chê vào đâu được.

Bình Hàn Quốc 5 – 10 lit là gì?

Bình Hàn Quốc bao gồm hơn 200 mẫu bình khác nhau cách gọi thể tích từ 5-10lit mục đích để giúp khách hàng dễ chọn lựa các mức để có thể sử dụng hợp lý. Đây là mức thể tích từ 2 lít cho tới 5 lít bao gồm những mẫu bình Hàn Quốc thủy tinh từ mức 2lit cho tới 5lit có nghĩa là gồm các loại bình trên 5lit và 6lit 7lit 8lit 9lit cho tới 9,9lit. Tất cả gói gọn trong khoảng 27 mẫu bình Hàn Quốc. Cho khách hàng và người tiêu dùng có một cái nhìn tổng thể dễ chọn lựa. Bởi có nhiều khách hàng họ không biết nên ngâm đồ ngâm của mình cần loại bình nào do đó đây được gọi là mức để khách hàng dễ chọn mua bình hơn.

DMCA.com Protection Status